OLSZTYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.

10-123 OLSZTYN UL. GRUNWALDZKA 21A

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKA

 

INSPEKTORA NADZORU DS. BUDOWLANYCH

LICZBA ETATÓW: 1 etat 

KWALIFIKACJE NIEZBĘDNE :

 1. Wykształcenie wyższe kierunkowe- inżynier budownictwa lądowego

 2. Uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń

 3. Znajomość przepisów prawa związanych z prawem budowlanym i zarządzaniem nieruchomościami w tym umiejętność wykorzystywania ich w praktyce,

 4. Praktyczna znajomość programu kosztorysowego Norma

KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI DODATKOWE

 1. Praktyczna znajomość zagadnień związanych z konserwacją i eksploatacją obiektów budowlanych

 2. Minimum 2 letni staż pracy po uzyskaniu uprawnień budowlanych

 3. Prawo jazdy kat. B

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 1. List motywacyjny

 2. C.V.

 3. Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie

 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy

 5. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 6. Oświadczenie o niekaralności

 7. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych

 8. Oświadczenie stwierdzające zdolność do wykonywania pracy na stanowisku

INSPEKTORA DS. TECHNICZNYCH

LICZBA ETATÓW: 1 etat

KWALIFIKACJE NIEZBĘDNE :

 1. Wykształcenie średnie lub wyższe techniczne

 2. Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, sanitarnych, wentylacyjnych, gazowych i wodociągowych.

 3. Znajomość przepisów prawa związanych z prawem budowlanym i zarządzaniem nieruchomościami w tym umiejętność wykorzystywania ich w praktyce.

 4. Praktyczna znajomość programu kosztorysowego Norma.

KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI DODATKOWE

 1. Praktyczna znajomość zagadnień związanych z obsługą, konserwacją i eksploatacją obiektów budowlanych

 2. Minimum 2 letni staż pracy po uzyskaniu uprawnień budowlanych

 3. Prawo jazdy kat. B

  WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA :

 1. List motywacyjny

 2. C.V.

 3. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 4. Oświadczenie o niekaralności

 5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych

 6. Oświadczenie stwierdzające zdolność do wykonywania pracy na stanowisku

   

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w siedzibie Spółki w sekretariacie do 5 lipca 2021 r. lub pocztą na adres OTBS Sp. z o.o., 10-123 Olsztyn ul. Grunwaldzka 21A. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną zaproszeni na rozmowę wstępną.

Dodatkowe informacje tel. 89 524 15 07