Status i władze

  1. Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego jest spółką z o.o., której sposób organizacji, zarządzania oraz działania regulują odpowiednie przepisy ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 71 ze zm.), ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150) oraz przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578) z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573).
  2. Właścicielem 100 % udziałów Spółki jest Gmina Olsztyn, której majątkiem dysponuje Prezydent Miasta Olsztyna.

 

W skład Władz Olsztyńskiego TBS Sp. z o.o. wchodzą:

  1. 1. Walne Zgromadzenie

Funkcje Walnego Zgromadzenia pełni Prezydent Miasta

  1. 2. Rada Nadzorcza
  • Stanisław Gorczyca   - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Bernadeta Hordejuk - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  • Zbigniew Godlewski - Sekretarz Rady Nadzorczej
  1. 3. Zarząd Spółki
  • Bartłomiej Olszewski - Prezes Zarządu